Πολιτικά Κόμματα & Εργατικός Έλεγχος

Αλληλογραφία Πάννεκουκ – Καστοριάδη (1953 – 1954) : Δεύτερο γράμμα

Ο Καστοριάδης τονίζει την ταύτιση του με τον Πάννεκουκ στο ζήτημα της 'αυτονομίας των εργατών' και εκφράζει την διαφωνία του όσον αφορά το ρόλο του επαναστατικού κόμματος.

Το γράμμα σας έδωσε μεγάλη ικανοποίηση σε όλους τους συντρόφους της ομάδας· την ικανοποίηση του να βλέπουμε το έργο μας να εκτιμάται από έναν σύντροφο τόσο άξιο εκτίμησης όσο εσείς, ο οποίος αφιέρωσε όλη του τη ζωή στο προλεταριάτο και τον σοσιαλισμό· την ικανοποίηση του να σας βλέπουμε να επιβεβαιώνετε την ιδέα μας περί βαθιάς σύγκλισης μεταξύ μας στα βασικά σημεία· την ικανοποίηση, τέλος, του να έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε μαζί σας και να εμπλουτίζουμε την έκδοσή μας με αυτήν τη συζήτηση. read more »

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου