Συμβουλές σύνθεσης

 • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
 • Οι γραμμές και οι παράγραφοι αναγνωρίζονται αυτόματα. Οι ετικέτες αλλαγής γραμμής <br />, ανοίγματος παραγράφου <p> και κλεισίματος παραγράφου </p> εισάγονται αυτόματα. Αν οι παράγραφοι δεν αναγνωρίζονται, απλώς εισάγετε μία-δύο κενές γραμμές.
 • Επιτρεπόμενες ετικέτες HTML: <a> <em> <i> <strong> <b> <u> <cite> <code><ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <blockquote> <p> <br> <span> <div> <img> <sub> <sup> <strike>

  Ο ιστοτόπος αυτός επιτρέπει να υποβάλετε ύλη σε μορφή κώδικα HTML. Αν και το να μάθετε τα πάντα για την HTML μπορεί να είναι επίπονο, είναι πολύ εύκολο να μάθετε να χρησιμοποιείτε λίγες από τις πιο βασικές "ετικέτες" HTML. Αυτός ο πίνακας παρουσιάζει παραδείγματα για κάθε ετικέτα HTML που επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε.

  Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις Προδιαγραφές της HTML του οργανισμού W3C ή χρησιμοποιήστε μια μηχανή αναζήτησης για να βρείτε άλλους ιστοτόπους που εξηγούν τη χρήση της HTML.

  Περιγραφή ετικέταςΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Οι άγκυρες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία παραπομπών σε άλλες σελίδες.<a href="http://www.workerscontrol.net">workerscontrol.net</a>workerscontrol.net
  Με έμφαση<em>Με έμφαση</em>Με έμφαση
  Πλάγια<i>Πλάγια</i>Πλάγια
  Ισχυρά<strong>Ισχυρά</strong>Ισχυρά
  Έντονα<b>Έντονα</b>Έντονα
  Υπογραμμισμένα<u>Υπογραμμισμένα</u>Υπογραμμισμένα
  Αναφορά πηγής<cite>Αναφορά πηγής</cite>Αναφορά πηγής
  Κείμενο κώδικα, για την παρουσίαση πηγαίου κώδικα προγραμμάτων<code>Κώδικας προγράμματος</code>Κώδικας προγράμματος
  Μη αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ul> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ul>
  • Πρώτο στοιχείο
  • Δεύτερο στοιχείο
  Αριθμημένη λίστα - χρησιμοποιείτε το <li> για να αρχίσετε κάθε στοιχείο<ol> <li>Πρώτο στοιχείο</li> <li>Δεύτερο στοιχείο</li> </ol>
  1. Πρώτο στοιχείο
  2. Δεύτερο στοιχείο
  Οι λίστες ορισμών είναι παρόμοιες με τις άλλες λίστες της HTML. Το <dl> αρχίζει τη λίστα ορισμών, το <dt> αρχίζει τον όρο ενός ορισμού και το <dd> αρχίζει την περιγραφή του ορισμού.<dl> <dt>Πρώτος όρος</dt> <dd>Πρώτος ορισμός</dd> <dt>Δεύτερος όρος</dt> <dd>Δεύτερος ορισμός</dd> </dl>
  Πρώτος όρος
  Πρώτος ορισμός
  Δεύτερος όρος
  Δεύτερος ορισμός
  Απόσπασμα<blockquote>Απόσπασμα</blockquote>
  Απόσπασμα
  Κανονικά, ετικέτες παραγράφων προστίθενται αυτόματα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε αυτή την ετικέτα για να προσθέσετε περισσότερες.<p>Παράγραφος ένα.</p> <p>Παράγραφος δύο.</p>

  Παράγραφος ένα.

  Παράγραφος δύο.

  Κανονικά, ετικέτες αλλαγής γραμμής προστίθενται αυτόματα, γι' αυτό χρησιμοποιείτε αυτή την ετικέτα για να προσθέσετε περισσότερες. Η χρήση αυτής της ετικέτας διαφέρει στο ότι δε χρησιμοποιείται σε ζεύγη ανοίγματος/κλεισίματος όπως όλες οι άλλες. Χρησιμοποιείτε το πρόσθετο " /" μέσα στην ετικέτα για να διατηρήσετε τη συμβατότητα με το πρότυπο XHTML 1.0.Κείμενο με αλλαγή γραμμής <br />Κείμενο με αλλαγή γραμμής
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα span.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα div.
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα img.
  Σε δείκτηΣε<sub>δείκτη</sub>Σεδείκτη
  Σε εκθέτηΣε<sup>εκθέτη</sup>Σεεκθέτη
  Δεν υπάρχουν οδηγίες για την ετικέτα strike.

  Οι περισσότεροι ασυνήθιστοι χαρακτήρες μπορούν να πληκτρολογούνται απευθείας χωρίς πρόβλημα.

  Αν συναντήσετε πρόβλημα, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε οντότητες χαρακτήρων της HTML. Μια κοινή περίπτωση είναι να πληκτρολογείτε &amp; για ένα χαρακτήρα &. Για ένα πλήρη κατάλογο των οντοτήτων της HTML ανατρέξτε στη σελίδα των οντοτήτων. Μερικοί από τους διαθέσιμους χαρακτήρες είναι:

  Περιγραφή χαρακτήραΠληκτρολογείτεΠαίρνετε
  Εμπορικό και&amp;&
  Μεγαλύτερο του&gt;>
  Μικρότερο του&lt;<
  Εισαγωγικό&quot;"
 • Paging Help

  Break long pages into smaller ones by means of a page break tag (e.g. <!--pagebreak-->):

  First page here.
  <!--pagebreak-->
  Second page here.
  <!--pagebreak-->
  More pages here.

  Automatic page breaking based on character or word count is also supported.